Gästgivargården i Värnamo AB

Om gästgivargården i Värnamo

Gästgivargården har genom tiderna haft funktioner som:

Handelsman A M Lagergren uppförde i 1800-talets början ett mindre hus som innehöll salubod, boningsrum och kök. Handelsboden drevs med tillstånd av traktens borgare samt gästgivaren som då hette Agelin.
Bror Johan Ludvig Rooth arbetade från år 1825 i Lagerstens salubod. 1839 fick han burbrev från Jönköpings magistrat att bedriva handel i köpingen. Rooth ökade omsättningen och snart blev saluboden traktens varuhus, med konkurrens närmast från Mörks vid Östra Storgatan. 1859 fick Sverige full näringsfrihet och många öppnade då handelsbodar i Värnamo. Både Rooth och Mörk mötte då konkurrens från nyöppnade handelsbodar.

1867 fick köpingen hyra huset av Rooth, för att starta läroverk. Värnamo hade vid denna tid inget högre läroverk, och Wernamo köping ville så långt som möjligt kasta av sig beroendet från Jönköping. Prosten Abraham Lundholm uttryckte sig: “Jag behöver icke säga av vilken stor vikt detta är för vår ort”.

Den inhyrda rektorn Sven Peter Nilsson köpte huset 1868 (kanske 1870) för en köpeskilling bestående av 10500 riksdaler riksmynt. Det motsvarar idag mellan en halv och en miljon kronor. 1855 såldes huset av rektorn till häradshövding Per Gustaf Runbäck.

Runbäck efterträddes av Arvid Lilliensköld som genomförde omfattande renoveringar såväl interiört som exteriört. Bland annat sattes vid denna tid de 3 mycket vackra kakelugnar ni kan se på bildsidan. Ugnarna specialbeställdes från Gustafsberg omkring 1900. Arvid bodde kvar i huset till sin död 1937. Efter denna långa ägartid kallades huset länge för “Lilliensköldska” huset.

De som hyrt huset

1936 förvärvade Gustaf Claesson huset på auktion. Gustaf avled snart och hans hustru Edith hyrde då ut huset till familjen Jacobsson. Jacobssons omvandlade huset till hotell och restaurang och gav det namnet Turisten.

1969 fick huset nya hyresgäster. Då blev det Karl-Erik “KEA” Svensson som renoverade huset efter ägarens önskemål. Då användes huset till föreningsmöten samt samlingsplats för religiös ungdom.

Turisten inköptes i mitten av 1980-talet av Apple Finans och byggdes nu om i samråd med stadsarkitekten, länsstyrelsen samt länsmuseet. Omfattande renoveringar och ombyggnader genomfördes, bland annat sattes en bar in.

I december 1988 öppnades Svarta Pannans Restaurang och Konferenscenter. Verksamheten blev dock kortvarig.

1990 drog sig Svarta Pannan ur och efterträddes av en kinarestaurang och 1996 av en Mongolisk Barbeque.

Senare öppnade 2 damer restaurangen Tribun, men de fasta kostnaderna blev för höga och verksamheten avvecklades i Januari 1999.

Den 31 mars 1999 köptes huset av dess nuvarande ägare Ulla och Conny Sandelin samt Mattias Enoksson. Genom detta köp återuppstod Gästgivargården.